letter1949 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 


letter1949 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

980222我在1949 , 等你-黃華安攝_09-02-22_0104.JPG 

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

IMG_1913.jpg 

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

1949在中天 慶功記者會

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

 


letter1949 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSCN9329.JPG 

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

出處: PTT  CTS》看板

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

我們還要一起做更多美好的事情----關於這齣戲的製作過程

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

980522我在1949等你-黃華安攝 _1327_1327.JPG 

 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

雲姬當著唐軒的面,一刀劃破那幅價值七千萬的畫,因為她知道,唐軒一點都不愛她,唐軒毫不遲疑的轉身離開,雲姬的臉從一張大笑的臉變形而扭曲,再轉變成大哭。

雲姬跑到陽臺,看著樓下的唐軒,爬上陽臺,蹲在陽臺上,搖搖晃晃的望著樓下,雲姬摔下了陽臺,她墜落的時候,像一朵紫色的雲,緩緩飄落。

letter1949 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

作者  minnie (忙盲茫)                                    看板  CTS
 標題  [心得] 1949第11集之唐家祖孫

letter1949 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

作者  spko (天道者)                                        看板  CTS
 標題  [1949] 唐浩儀,學著點吧!

letter1949 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


letter1949 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

大家看到 悠然恬靜 的韓家...

其實 

letter1949 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()